Novice


Arhiv: Dodatno usposabljanje za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Vabimo vas na dodatno usposabljanje, ki ga organiziramo za vse izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Arhiv: Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih - Spodbujanje celostnega zatiranja škodljivcev v Evropi

Ob letošnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o škodljivcih želimo slovenski javnosti izpostaviti Memorandum o soglasju: Spodbujanje celostnega zatiranja škodljivcev v Evropi, ki ga v skrbi za celovito in visoko kakovostno obvladovanje škodljivcev v našem okolju, podpisujejo združenja strokovnih izvajalcev, posamezni usposobljeni izvajalci nadzora nad škodljivci, zainteresirana javnost in institucije v Evropski uniji.

Arhiv: Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih

Rastoča prisotnost škodljivcev v našem okolju predstavlja vse večjo grožnjo za ohranjanje zdravja in preprečevanje širjenja bolezni. Zato je toliko bolj pomembno redno izvajanje ukrepov zatiranja škodljivcev s pravilno uporabo in doziranjem preparatov, ki služijo v ta namen. Ob tem skrb vzbuja omejena možnost uporabe biocidov za zatiranje škodljivcev, ki prenašajo nevarne nalezljive bolezni.

Arhiv: Izvoljen nov predsednik CEPA Henry Mott

Na skupščini CEPE 14.6.2017 je bil izvoljen nov predsednik Henry Mott.