Pravila o delu in organizaciji sekcije DDD


Na podlagi 11. in 33. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so članice Sekcije izvajalcev DDD Slovenije na ustanovnem zboru dne 28.5.2002 sprejele Pravila o delu in organizaciji Sekcije izvajalcev DDD in ga na zborih dne 25. 5.2005, 12.10.2010, 10. 12.2013 ter 5.12.2017 spremenile in dopolnile.

Prečiščeno besedilo Pravil o delu in organizaciji Sekcije izvajalcev DDD.