Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Pravila o delu in organizaciji sekcije za DDD Slovenije


Na podlagi 11. in 33. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so članice Sekcije izvajalcev DDD Slovenije na ustanovnem zboru dne 28.5.2002 sprejele Pravila o delu in organizaciji Sekcije izvajalcev DDD Slovenije in ga na zborih dne 25. 5.2005, 12.10.2010, 10. 12.2013, 5.12.2017 ter 5.12.2023 spremenile in dopolnile.

Prečiščeno besedilo Pravil o delu in organizaciji Sekcije za DDD Slovenije.