Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

CEPA - The Good Pest Manager


CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) na Evropskem nivoju združuje 65 nacionalnih in regionalnih združenj, profesionalno usposobljenih izvajalcev dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD). Sedež CEPA je v Bruslju. Ustanovljena pa je bila leta 1974 na pobudo belgijskega, britanskega, francoskega in španskega združenja.

Sekcija izvajalcev DDD pri GZS Podjetniško trgovski zbornici je članica CEPA od leta 2014.

CEPA je pobudnica in gonilna sila programa certificiranja CEPA Certified® (EN16636). Ta Evropski standard določa zahteve, priporočila in osnovna merila usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci DDD dejavnosti, da lahko izpolnijo naročila uporabnikov storitev (podjetij in posameznikov), pri čemer odgovorno pristopajo k obvladovanju škodljivcev. Je poenoten Evropski standard za izvajanje ukrepov zatiranja škodljivcev. Izvajanje dejavnosti skladno s standardom EN16636 predstavlja dodano vrednost javnemu zdravju in ohranjanju zdravega življenjskega okolja. Predstavlja zgled dobre prakse trajnostne in odgovorne uporabe pesticidov.

ZAKAJ IZBRATI IZVAJALCA S CERTIFIKATOM "CEPA Certified®" (EN16636)


IMETNIKI CERTIFIKATA CEPA Certified® (EN16636) V RS


Že od vzpostavitve standarda EN16636 CEPA Certified® je Sekcija izvajalcev DDD, preko svojega delegata, ki je vodja in skrbnik certifikacijske sheme, še močneje vpeta v implementacijo standarda na področju celotne Evrope.