Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Kodeks etike in morale Sekcije za DDD Slovenije


Kodeks etike in morale Sekcije za DDD Slovenije (v nadaljnjem besedilu Kodeks) velja za člane Sekcije za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije (v nadaljevanju Sekcije za DDD Slovenije). 

Namen Kodeksa je spodbujanje in krepitev profesionalne in osebne etike ter ustvarjanje pozitivne etične kulture izvajalcev DDD. Zaradi specifičnih potreb stroke, Kodeks dopolnjuje zakonodajo, ki določa zahtevana in pričakovana ravnanja izvajalcev DDD pri izvajanju dejavnosti. Nadgrajuje tudi pogoje za kakovost dela izvajalcev DDD in usmerja medsebojna moralno-etična ravnanja, tako v odnosu do strank, kot v medsebojnih odnosih.