Kodeks etike in morale sekcije izvajalcev DDD


Kodeks etike in morale Sekcije izvajalcev DDD (v nadaljnjem besedilu Kodeks) velja za člane Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v nadaljevanju Sekcije DDD). 

Namen Kodeksa je spodbujanje in krepitev profesionalne in osebne etike ter ustvarjanje pozitivne etične kulture izvajalcev DDD. Zaradi specifičnih potreb stroke, Kodeks dopolnjuje zakonodajo, ki določa zahtevana in pričakovana ravnanja izvajalcev DDD pri izvajanju dejavnosti. Nadgrajuje tudi pogoje za kakovost dela izvajalcev DDD in usmerja medsebojna moralno-etična ravnanja, tako v odnosu do strank, kot v medsebojnih odnosih.