Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Zapisniki 2023

Zapisniki sej izvršilnega odbora  in zbora Sekcije izvajalcev DDD v letu 2023

Zapisniki 2022

Zapisniki 2021

Zapisniki 2020

Zapisniki 2019

Zapisniki 2018

Zapisniki 2017

Zapisniki 2016