Novice


Arhiv: 6. junij - Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih

Sporočilo javnosti

Ob letošnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o škodljivcih, želimo strokovni izvajalci dezinfekcije dezinsekcije in deratizacije, združeni v Sekciji izvajalcev DDD, širšo javnost opozoriti na varno uporabo biocidov v boju proti škodljivcem.

Že v času pred antiko je Paracelsus postavil temelj toksikologije z opozorilom:
»Vse kar uporabljamo je strup in nič ni neškodljivo, samo odmerek loči zdravilo od strupa!«

Vsak posameznik se v življenju srečuje s škodljivci in k njihovemu zatiranju pristopa na svoj način. Ob tem dnevu širšo javnost pozivamo, da vsak posameznik:

  1. v vsakdanjik uvede ukrepe, s katerimi se lahko prepreči prekomerno razmnoževanje škodljivcev (skrb za ustrezno ravnanje z odpadki, odstranjevanje možnih zatočišč škodljivcev…);
  2. za zatiranje škodljivcev v prvi vrsti uporabi vse možne alternative kemikalijam;
  3. v primeru uporabe kemičnih pripravkov za zatiranje škodljivcev v celoti upošteva varnostna navodila proizvajalca in po uporabi varno ravna tudi z ostanki preparatov ter odpadno embalažo.

Zatiranje škodljivcev je tesno povezano z uporabo biocidov. Kaj pa so biocidi ? Zelo na kratko – ubijalci življenja. So pripravki, ki na kemijski ali biološki ravni uničujejo življenja. Ob tem sicer odvračajo in preprečujejo škodljivo delovanje bioloških agensov na naše vsakdanje dobrine ali celo na naše življenje. V uporabi so različni biocidni pripravki. Tako v Evropski uniji kot tudi v Sloveniji imamo na tem področju regulirano proizvodnjo in promet biocidnih snovi, ki so praviloma deklarirane kot nevarne in zdravju ljudi tudi škodljive snovi.

Ob tem dnevu želimo izpostaviti, da je dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) pomembna javno zdravstvena in gospodarska storitvena dejavnost. Njen cilj je izboljšati kakovost življenja in zdravja ljudi, živali, varovanje okolja, živil in vode. V ta namen Sekcija izvajalcev DDD s Kodeksom etike in morale obvezuje svoje člane in spodbuja ostale zainteresirane k razumevanju in spoštovanju smernic za celovito ravnanje pri zatiranju in nadzorovanju glodalcev (Integrated Pest Management – IPM). Prizadeva si za trajnostni pristop uporabe biocidnih proizvodov pri nadzoru nad glodalci, ob sočasni zaščiti zdravja ljudi in živali, zagotavljanju varnih živil ob sočasnem preprečevanju gospodarske škode. Z upoštevanjem IPM načel prispeva k zmanjšanju uporabe biocidov in v nekateri primerih uporabo teh celo odsvetuje. Poudarjamo, da je z ukrepi nujno slediti trajnostnemu, humanem in okolju prijaznemu načinu izvajanju DDD ukrepov. Trajnostni pristop vedno pomeni in poudarja preprečevanje - preventivo.

Med izvajalci DDD razlikujemo med tistimi, ki trdijo, da uporabljajo manj biocidov in tistimi, ki uporabljajo vse možne alternative kemikalijam. Razlika med pristopoma je v točki, kdaj se kemikalija uporabi. V začetni fazi ali v zaključni kot zadnja rešitev.

V sekciji zagovarjamo izvedbo ukrepov, ki ne pomenijo izključno uporabo biocidov. To so npr. svetlobne pasti za lovljenje letečih žuželk, obdelave z nizkimi ali visokimi temperaturami ipd. Strokovnjaki s tega področja vedno težimo predvsem k nadzorovanju biološkega cikla vrste in ne k pretirani uporabi biocidnih proizvodov, če to ni potrebno. Le takšen pristop zagotavljanja ustreznih DDD ukrepov zagotavlja trajnostno učinkovitost in varnost. Naj naš pristop postane tudi vaš.

Fotogalerija