Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Novice


Arhiv: Dodatno usposabljanje za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Vabimo vas na dodatno usposabljanje, ki ga organiziramo za vse izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.