Novice


Arhiv: Nadaljevalno / obnovitveno izobraževanje za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

GZS/PTZ - Sekcija izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije in Nacionalni inštitut za javno zdravje organizirata

 NADALJEVALNO/OBNOVITVENO IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJALCE

DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN DERATIZACIJE (DDD)

na podlagi Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l.RS, št. 88/2000).

Predavanja v okviru izobraževanja bodo izvedena v dveh terminih: dne 17.11.2021 in 24.11.2021 na daljavo s pomočjo orodja MTeams, po časovnem razporedu v priloženem programu.

Program izobraževanja - 1. termin
sreda 17.11.2021 
od 9.00 do 15.00
  Program izobraževanja - 2. termin
sreda 24.11.2021 
od 8.00 do 14.00


Povezavo do izobraževanja bodo udeleženci prejeli najkasneje en dan pred izobraževanjem na e-naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi. Gradivo prejmejo udeleženci po e-pošti.

Izpiti bodo izvedeni preko spletne povezave, ki jo bodo udeleženci prejeli po e-pošti v obeh navedenih terminih, po zaključku predavanj.

Prijave za udeležbo na izobraževanju, ki bo izvedeno:

  • dne 17.11.2021 sprejemamo do ponedeljka, 15. novembra 2021 (prijavni obrazec) ter
  • dne 24.11.2021 sprejemamo do ponedeljka 22. novembra 2021 (prijavni obrazec).

 

V primeru prijave več udeležencev iz posameznega pravnega subjekta (podjetja) prosimo, da vsak udeleženec odda prijavo posebej.

 

Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna najkasneje dva dni pred izvedbo izobraževanja. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se izobraževanja ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo polni znesek kotizacije. V primeru, da se bo izobraževanja, namesto prvotno prijavljenega udeleženca udeležil drug udeleženec, to sporočite najkasneje do roka, ki je določen za prijavo na izobraževanja za posamezni termin.

 

Izpolnjeno prijavnico, skupaj z dokazilom o plačilu kotizacije, pošljite do roka, ki je določen za prijavo za posamezen termin izobraževanja na e-naslov: ptz@gzs.si ali pošti na GZS/PTZ-Sekcija izvajalcev DDD, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

 Kotizacija:

·      Za udeležence iz podjetij, ki so člani Sekcije izvajalcev DDD pri GZS- Podjetniško trgovski zbornici znaša kotizacija 158,00 EUR (z vključenim DDV) na osebo.

·      Za udeležence iz podjetij, ki niso člani Sekcije izvajalcev DDD pri GZS- Podjetniško trgovski zbornici znaša kotizacija 305,00 EUR (z vključenim DDV) na osebo.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih in izpitu, pisno gradivo, izdajo potrdila. Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred izvedbo izobraževanja na poslovni račun GZS pri NLB št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic SI00 2090 - 5038.

Izobraževanje je namenjeno izvajalcem DDD del, ki imajo opravljeno začetno/osnovno izobraževanje iz leta 2011 in nadaljevalno izobraževanje leta 2016 ali opravljeno začetno/osnovno izobraževanje leta 2016.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razporeditve vsebin v okviru navedenih terminov ter odpovedi izobraževanja, v primeru premajhnega števila prijav. V primeru odpovedi izobraževanja bodo zneski plačanih kotizacij prijaviteljem vrnjeni.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Milana Lovreca, univ. dipl. biol., vodjo Oddelka za DDD na NLZOH: milan.lovrec@nlzoh.si ali strokovno službo pri GZS-PTZ: ptz@gzs.si.

Fotogalerija