Novice


Arhiv: Začetno /osnovno izobraževanje za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

GZS/PTZ - SEKCIJA IZVAJALCEV
DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN DERATIZACIJE
in
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
organizirata

ZAČETNO/OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJALCE
DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN DERATIZACIJE (DDD)
v skladu s 4. členom Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l.RS, št. 88/2000).

P R O G R A M
torek, 18. maj 2021 (MTeams)   UVOD, ZAKONODAJA, VARSTVO OKOLJA, ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ, OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA, VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  
četrtek, 20. maj 2021 (MTeams)  DEZINFEKCIJA  
 sreda, 26. maj 2021 (MTeams)   DEZINSEKCIJA  
četrtek, 27. maj 2021 (MTeams)  DERATIZACIJA  
 Torek, 8. junij 2021
(učilnica F) 
 PISNI IZPIT  

Predavanja v okviru izobraževanja bodo izvedena na daljavo s pomočjo orodja MTeams, po časovnem razporedu v priloženem programu. Izpiti bodo izvedeni predvidoma v torek 8. junija 2021, v prostorih GZS, Dimičeva 13 v Ljubljani.

Povezavo do izobraževanja bodo udeleženci prejeli najkasneje en dan pred izobraževanjem na e-naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi. Gradivo prejmejo udeleženci po pošti. Izpiti, dne 8. 6. 2021 bodo izvedeni v več skupinah, skladno z omejitvami za preprečevanje širjenja bolezni covid-19, ki bodo v tistem času veljale.

Kotizacija in prijave:

• Za udeležence iz podjetij, ki so člani Sekcije izvajalcev DDD pri GZS- Podjetniško trgovski zbornici znaša kotizacija 500,00 € (z vključenim DDV) na osebo.
• Za udeležence iz podjetij, ki niso člani Sekcije izvajalcev DDD pri GZS- Podjetniško trgovski zbornici znaša kotizacija 976,00 € (z vključenim DDV) na osebo.

Prijave sprejemamo do petka, 30. aprila 2021. Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna najkasneje do 30. aprila 2021. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se izobraževanja ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, vam zaračunamo polni znesek kotizacije. V primeru, da se bo izobraževanja namesto prvotno prijavljenega udeleženca udeležil drug udeleženec, to sporočite najkasneje do ponedeljka 17. maja 2021.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje do petka, 30. aprila 2021 na poslovni račun GZS pri NLB št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic SI00 2090 - 5038.

Udeleženci oddajo prijavo preko spletnega obrazca. Dokazilo o plačilu kotizacije, pošljite do vključno petka, 30. 4. 2021 na e-naslov: lidija.flajs@gzs.si ali pošti na GZS/PTZ-Sekcija izvajalcev DDD, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih in izpitu, pisno gradivo, izdajo potrdila. Na dan izvedbe izpitov je udeležencem omogočeno brezplačno parkiranje, do zasedbe parkirnih mest, v 1. kleti GZS oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razporeditve vsebin v okviru navedenih terminov ter odpovedi izobraževanja, v primeru premajhnega števila prijav. V primeru odpovedi izobraževanja zneske plačanih kotizacij prijaviteljem vrnemo.

 

  


Za dodatne informacije se lahko obrnete na Milana Lovreca, univ. dipl. biol., vodjo Oddelka za DDD na NLZOH: milan.lovrec@nlzoh.si ali Lidijo Flajs, samostojno svetovalko pri GZS-PTZ: lidija.flajs@gzs.si.

Fotogalerija