Novice


Arhiv: Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih - Spodbujanje celostnega zatiranja škodljivcev v Evropi

Sporočilo javnosti


6. junij 2020 - Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih - Spodbujanje celostnega zatiranja škodljivcev v Evropi

Ob letošnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o škodljivcih želimo slovenski javnosti izpostaviti Memorandum o soglasju: Spodbujanje celostnega zatiranja škodljivcev v Evropi, ki ga v skrbi za celovito in visoko kakovostno obvladovanje škodljivcev v našem okolju, podpisujejo združenja strokovnih izvajalcev, posamezni usposobljeni izvajalci nadzora nad škodljivci, zainteresirana javnost in institucije v Evropski uniji. Memorandum je pripravila Konfederacija evropskih nacionalnih in regionalnih združenj izvajalcev DDD ukrepov, ki izvajajo celovit nadzor varstva pred škodljivci - CEPA.

Celostno zatiranje škodljivcev (Integrated Pest Management – IPM) in strategija na podlagi ekosistema sta pristopa, ki ju je uvedla organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo na podlagi znanstvenih raziskav. Oba sistema si prizadevata za dolgoročno preprečevanje škodljivcev ali škode, ki jo povzročajo, in večinoma uporabljata tehnike za upravljanje habitata in spreminjanje kulturnih praks, ki lahko povzročijo širjenje škodljivcev.

Strokovno obvladovanje škodljivcev zahteva temeljito razumevanje škodljivcev, njihovih različnih značilnosti in okolja, kjer živijo, kadar škodujejo zdravju ljudi in živali. Posegi za strokovno obvladovanje škodljivcev morajo biti celostni in trajnostni, da se zmanjša tveganje za zdravje ljudi, koristnih in neciljnih organizmov ter okolja. Posegi nestrokovnjakov lahko vplivajo na zdravje izvajalcev storitev in naročnikov, ki naročajo te storitve za zaščito svojih domov, podjetij in sosesk. Neustrezni ukrepi ali nepravilno izvedeni posegi lahko resno škodujejo okolju in strokovni verodostojnosti celotnega sektorja za obvladovanje škodljivcev.

V letošnjem letu k podpisu memoranduma pristopa tudi Sekcija izvajalcev DDD s svojimi člani. S podpisovanjem se pridružujemo pozivu k uradnemu priznanju ključne vloge strokovnega zatiranja škodljivcev pri zaščiti zdravja in varnosti prebivalcev ter spodbujanju varnega in zdravega okolja za vse. Hkrati se zavezujemo, da bomo pomagali podjetjem in javnim ustanovam zagotavljati visoke higienske standarde ob sočasnem zagotavljanju zaščite biotske raznovrstnosti in ogroženih živalskih vrst S tem bomo prispevali tudi k ohranjanju verodostojnosti celotnega sektorja za zatiranje škodljivcev, ki omogoča varno in trajnostno bivanje.

Ob tej priložnosti vabimo vsa podjetja, organizacije in posameznike k podpisu memoranduma, da v sodelovanju dosežemo napredek.Pojasnila za urednike:

Sedež Confederationof European Pest Management Associations (CEPA) je v Bruslju. Združuje 50 članic, ki predstavljajo Evropska nacionalna in regionalna združenja kakor tudi posamezne organizacije, proizvajalce in distributerje. Za več informacij o CEPA, prosimo obiščite (www.cepa-europe.org).

                                                                                          

Fotogalerija