Novice


Arhiv: Odprto pismo Evropskega združenja CEPA o pomenu izvajanja DDD v času epidemije Covid-19

Evropsko združenje izvajalcev nadzora nad škodljivci CEPA je v odprtem pismu  izpostavilo pomen in vlogo profesionalnih izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) v času epidemije Covid-19. 


Izpostavila je ključno vlogo, ki jo imajo strokovno usposobljeni profesionalni izvajalci pri:

  • Zaščiti verige preskrbe s hrano;
  • Omogočanju pogojev, da zdravstveno osebje lahko zagotavlja zdravstveno oskrbo ljudi;
  • Dezinfekciji v boju proti COVID-19 v javnih stavbah;
  • Zagotavljanju pomoči pri zaščiti najbolj ranljivih in tistih, ki zanje skrbijo.Fotogalerija