Novice


Arhiv: Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih

Sporočilo medijem

6. junij 2018 - Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih - opomnik, da strokovni nadzor nad škodljivci varuje kakovost življenja


Ljubljana, 6. junij 2018 - Konfederacija evropskih nacionalnih in regionalnih združenj izvajalcev dezinfekcijskih, dezinsekcijskih in deratizacijskih (DDD) ukrepov (CEPA), skupaj s FAOPMA (Azija in Oceanija) in NPMA (ZDA), obeležuje 2. Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih. Izvajalci DDD ukrepov, ki izvajajo celovit nadzor varstva pred škodljivci, želijo na ta način dvigovati zavest med prebivalci o pomenu profesionalnega zatiranja škodljivcev in njegovem vplivu na kakovost našega življenja.

Rastoča prisotnost škodljivcev v našem okolju predstavlja vse večjo grožnjo za ohranjanje zdravja in preprečevanje širjenja bolezni. Zato je toliko bolj pomembno redno izvajanje ukrepov zatiranja škodljivcev s pravilno uporabo in doziranjem preparatov, ki služijo v ta namen. Ob tem skrb vzbuja omejena možnost uporabe biocidov za zatiranje škodljivcev, ki prenašajo nevarne nalezljive bolezni.

6. junija je svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih. Sekcija izvajalcev DDD (dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije), ki deluje v okviru Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, se kot članica mednarodnega združenja Evropske konfederacije nacionalnih in regionalnih združenj izvajalcev DDD ukrepov (Confederation of European Pest Management Associations - CEPA) pridružuje obeležitvi tega dne.

Namen je slovensko javnost opozoriti na vedno večjo problematiko prisotnosti škodljivcev v našem okolju in na poslanstvo strokovno usposobljenih in odgovornih izvajalcev DDD ukrepov. Ti vsakodnevno izvajajo dejavnost z namenom zaščite prebivalstva in premoženja pred morebitnimi boleznimi in škodo, ki jih škodljivci povzročajo, pri čemer skrbijo tudi za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Pomembnost učinkovitih ukrepov se je potrdila že leta 2016 ob pojavu Zika virusa, nove bolezni, ki jo prenašajo komarji. Za preprečevanje te bolezni je bil pripravljen načrt pripravljenosti na pojav virusa Zika v Sloveniji, ki opredeljuje tudi akcijski načrt uporabe insekticidnih sredstev v zunanjem okolju. Ob tem pa se ne sme pozabiti na ustrezne ukrepe za preprečevanje ostalih nalezljivih bolezni (chikungunya, mišja mrzlica….).

 

Pojasnila za urednike:

 

Sedež Confederation of European Pest Management Associations (CEPA) je v Bruslju. Združuje 50 članic, ki predstavljajo evropska nacionalna in regionalna združenja ter posamezne organizacije, proizvajalce in distributerje.

 

Letni promet panoge presega 3 mrd evrov. Zaposluje 40.000 zaposlenih v več kot 10.000 družbah po vsej Evropi, večina teh je manjših ali srednjih podjetij. V Sloveniji je v registru izvajalcev DDD, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, vpisanih 48 izvajalcev. Od tega ima pet izvajalcev pridobljen tudi CEPA certifikat. Pridobijo ga izvajalci, ki izpolnjujejo visoka merila glede usposobljenosti in opremljenosti za zagotavljanje kvalitetnih storitev za zatiranje mrčesa in glodalcev ter uničevanje bolezenskih klic.

Več informacij o CEPA je na spletni strani   www.cepa-europe.org.

 

FAOPMA – Federation of Asian and Oceania Pest Managers’ Association, Hong Kong, China

NPMA – National Pest Management Association, Fairfax, USA 
 
 

Fotogalerija