Novice


Arhiv: Izobraževanje za izvajalce DDD

 

GZS/PTZ - SEKCIJA IZVAJALCEV

DEZINFEKCIJE, DEZINSKEKCIJE IN DERATIZACIJE,

INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE in VETERINARSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

organizirajo

IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJALCE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN DERATIZACIJE (DDD)

v skladu s ''Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije'' (Ur.l.RS, št. 88/2000) in ''Pravilnikom o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije'' (Ur.l.RS, št. 72/2004, spremembe: Ur.l.RS, št. 83/2004 in 138/2004).

P R O G R A M

Sreda, 1. junij 2011

SPLOŠNI JAVNO ZDRAVSTVENI DEL + DEZINFEKCIJA

Petek, 3. junij 2011

DEZINSEKCIJA

Sreda, 8. junij 2011

DERATIZACIJA + HACCP

Četrtek, 9. junij 2011

VETERINARSKI DEL

Petek, 24. junij 2011

IZPIT

Predavanja bodo potekala v prostorih GZS v Ljubljani, od 9. do 18. ure.

Registrirani izvajalci DDD dejavnosti bodo obvestila prejeli tudi po pošti. Dodatne informacije so na voljo: m.lovrec@zzv-mb.si

Nadaljnja obvestila in podrobni program izobraževanja bodo objavljeni na spletni strani GZS/PTZ - Sekcije izvajalcev DDD, Inštituta za varovanje zdravja RS in Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

Za Sekcijo izvajalcev DDD:                 Za IVZ:                                       Za Veterinarsko fakulteto:

Milan Lovrec, l.r.                                    Nina Pirnat, l.r.                        dekan prof.dr. Marjan Kosec, l.r.

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija