Novice


Arhiv: Izobraževanje za izvajalce DDD

  

 
GZS/PTZ - SEKCIJA IZVAJALCEV

DEZINFEKCIJE, DEZINSKEKCIJE IN DERATIZACIJE,

INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE in VETERINARSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

organizirajo

IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJALCE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN DERATIZACIJE (DDD)

v skladu s ''Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije'' (Ur.l.RS, št. 88/2000) in ''Pravilnikom o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije'' (Ur.l.RS, št. 72/2004, spremembe: Ur.l.RS, št. 83/2004 in 138/2004).

Predavanja bodo potekala 1.6., 3.6., 8.6., in 9.6.2011 v prostorih GZS, Dimičeva 13 v Ljubljani v dvorani A v prvem nadstropju od 9. do 18. ure.

Izpiti bodo potekali 24.6.2011 na GZS v predavalnici D, E, F in G od 9. do 18. ure. Dodatni datum bo določen in javljen naknadno. Izjemoma bo možno opravljati izpit tudi individualno, v dogovoru med kandidatom in izpitno komisijo.

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924-0017841495 sklic 2090-5038. Izpolnjeno prijavnico skupaj s plačilom kotizacije pošljite do vključno petka, 20. maja 2011 po faxu 01/58 98 317 ali po mailu ptz@gzs.si ali po pošti na GZS-PTZ, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

V ceno kotizacije je vključeno: predavanja 4 dni, izpita in potrdila, gradivo, pijača in sendviči v odmoru ter kosilo.

Parkiranje je možno do zasedbe parkirnih mest v 1. kleti GZS.

V prilogi se nahaja program, prijavnica in seznam predavateljev.

Za Sekcijo izvajalcev DDD:Milan Lovrec, l.r.

Za IVZ:Nina Pirnat, l.r.

Za Veterinarsko fakulteto: dekan prof. dr. Marjan Kosec. l.r.

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija