Smernice sekcije izvajalcev DDD


Smernice govorijo o izvajanju storitev deratizacije in dezinsekcije v živilskih obratih, ki zapadejo pod direktive sistema HACCP oziroma pod predpise VURS-a ter o minimalnih strokovnih standardih za obvladovanje škodljivcev s strani pooblaščene organizacije za izvajanje DDD dejavnosti pri naročniku.
 

Vsebina je v pripetem dokumentu.


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti