Smernice za nadzor nad glodavci za komunalna podjetja

Glodavci povzročajo znatno ekonomsko škodo in so povezani tudi z zdravstvenimi težavami, kar narekuje potrebo po učinkovitem zatiranju.  Obvladovanje glodavcev je kompleksen, integralen pristop, ki združuje tako preventivne – defenzivne ukrepe, kot kurativne - ofenzivne ukrepe.  

Smernice za nadzor nad glodavci za komunalna podjetja je pripravila Sekcija izvajalcev DDD. Pripravljene smernice vključujejo usmeritve za izvajanje monitoringa, pripravo programov za izvajanje deratizacije, pogostost izvajanja deratizacije, opredelitev vrste in količine preparatov, da se kljub uporabi določenih preparatov ohranja zdravo življenjsko okolje. 

Prijava za udeležbo na  nadaljevalno/obnovitveno izobraževanje izvajalcev DDD, 2. termin, dne 24.11.202 od 8.00 do 14.00 ure.

Preden oddate obrazec ponovno preverite, če ste pravilno navedli ime in priimek ter e-naslov. Na e-naslov, ki ste ga navedli vam bomo poslali povezavo, preko katere se boste udeležili izobraževanja.