Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Smernice sekcije izvajalcev DDD

Smernice sekcije izvajalcev DDD


Smernice govorijo o izvajanju storitev deratizacije in dezinsekcije v živilskih obratih, ki zapadejo pod direktive sistema HACCP oziroma pod predpise VURS-a ter o minimalnih strokovnih standardih za obvladovanje škodljivcev s strani pooblaščene organizacije za izvajanje DDD dejavnosti pri naročniku.
 

Vsebina je v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti: Smernice SDDD

Smernice za nadzor nad glodavci za komunalna podjetja

Smernice za nadzor nad glodavci za komunalna podjetja

Glodavci povzročajo znatno ekonomsko škodo in so povezani tudi z zdravstvenimi težavami, kar narekuje potrebo po učinkovitem zatiranju.  Obvladovanje glodavcev je kompleksen, integralen pristop, ki združuje tako preventivne – defenzivne ukrepe, kot kurativne - ofenzivne ukrepe.  

Smernice za nadzor nad glodavci za komunalna podjetja je pripravila Sekcija izvajalcev DDD. Pripravljene smernice vključujejo usmeritve za izvajanje monitoringa, pripravo programov za izvajanje deratizacije, pogostost izvajanja deratizacije, opredelitev vrste in količine preparatov, da se kljub uporabi določenih preparatov ohranja zdravo življenjsko okolje. 

Mednarodni kodeks o ravnanju s pesticidi

Mednarodni kodeks za ravnanje s pesticidi


Svetovna zdravstvena organizacija, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je pripravila že četrto različico mednarodnega Kodeksa za ravnanje s pesticidi. Kodeks zagotavlja okvir, ki vodi vladne regulatorje, zasebni sektor, civilno družbo in druge zainteresirane strani k najboljši praksi pri ravnanju s pesticidi v celotnem obdobju življenjskega kroga.

Prijava za udeležbo na  nadaljevalno/obnovitveno izobraževanje izvajalcev DDD, 2. termin, dne 24.11.202 od 8.00 do 14.00 ure.

Preden oddate obrazec ponovno preverite, če ste pravilno navedli ime in priimek ter e-naslov. Na e-naslov, ki ste ga navedli vam bomo poslali povezavo, preko katere se boste udeležili izobraževanja.