Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Včlanitev


Sekcija izvajalcev DDD je organizirana v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice.

Članice sekcije lahko postanejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje DDD dejavnosti. Pravna ali fizična oseba, ki želi postati članica Sekcije izvajalcev DDD, mora podati vlogo, kateri mora priložiti kopijo odločbe Ministrstva za zdravje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti DDD in / ali koncesijsko pogodbo o izvajanju dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje veterinarske DDD dejavnosti, izdano od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarske uprave RS (VURS).

O včlanitvi odloča Izvršni odbor sekcije, po opravljenem razgovoru s predstavnikom pravne ali fizične osebe, na svoji prvi seji po prejetju vloge. V primeru pozitivne rešitve vloge se zainteresirano pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje DDD dejavnosti, povabi k podpisu izjave o sprejemanju vseh pravil in aktov sekcije.

Vsako podjetje, ki se včlani v Sekcijo izvajalcev DDD, se s podpisom izjave zaveže tudi k spoštovanju Kodeksa etike in morale Sekcije izvajalcev DDD, ki so ga pripravile in sprejele članice Sekcije izvajalcev DDD.

Po podpisu izjav in plačilu pristopnine ta lahko postane polnopravni član sekcije.

Kontakt za dodatne informacije glede včlanitve: T: 01 58 98 335 ali e-naslov: ptz@gzs.si

Prijava za udeležbo na  nadaljevalno/obnovitveno izobraževanje izvajalcev DDD, 2. termin, dne 24.11.202 od 8.00 do 14.00 ure.

Preden oddate obrazec ponovno preverite, če ste pravilno navedli ime in priimek ter e-naslov. Na e-naslov, ki ste ga navedli vam bomo poslali povezavo, preko katere se boste udeležili izobraževanja.